Styrelse och funktionärer

       

 

Ordförande: Jan Johansson

Tel: 0451-226 41

Sekreterare: Thomas Nilsson

Tel: 0706-93 14 06

Kassör: Mikael Jönsson

Tel: 0451-221 29

Ledamot: Lars Paulsson

Tel: 0708-55 00 09

Ledamot: Andreas Fernebrand

Tel: 0708-84 98 00

Ledamot: Sven Albinsson

Tel: 0451-228 76

Ledamot: Matti Olsson

Tel: 0451-270 39

Suppleant: Lena Sjögaard

Tel: 0451-280 60

Suppleant: Anita Johannesson

Tel: 0451-250 36

Suppleant: Claes Ruderstam

Tel: 0451-228 84

Suppleant: Henrik Bengtsson

Tel: 0705-23 70 35

Suppleant: Jenny Paulsson

Tel: -

Suppleant: Kristofer von Hausswolff-Juhlin

Tel: 0708-33 62 96

 

 

Revisor: Richard Håkansson

Tel: 0451-231 05

Revisor: Jerry Olsson

Tel: 0451-270 42

Revisorsuppleant: Gösta Olsson

Tel: 0451-280 66

Revisorsuppleant: Rolf Nilsson

Tel: 0451-270 46

 

 

Valberedning: Kristofer von Hausswolff-Juhlin (sammankallande)

Tel: 0708-33 62 96

Valberedning: Anders Svensson

Tel: -

Suppleant: Lars Ivarsson

Tel: 0730-50 67 15

 

 

Tillsynsmän

 

Sven Albinsson

Tel: 0451-228 76

Mobiltfn: 0706-39 80 37

Thomas Nilsson

-

Mobiltfn: 0706-93 14 06

Jan Johansson

Tel: 0451-226 41

Mobiltfn: 0705-71 89 84

Henrik Bengtsson

-

Mobiltfn: 0705-23 70 35

Conny Nilsson

Tel: 0451-230 66

Mobiltfn: 0709-82 93 29

Åke Ivarsson

Tel: 0451-270 24

Mobiltfn: 0730-50 67 14

Lars Ivarsson

Tel: 0451-270 24

Mobiltfn: 0730-50 67 15

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2003-2018 VITTSJÖ NYA FISKEVÅRDSOMRÅDE
VITTSJÖ NYA FVO:s hemsida och allt på den inklusive bilder och text är
copyright och får inte kopieras eller på något sätt användas utan tillåtelse.

 

Webmaster: Thomas Nilsson      Textredaktör: Claes Ruderstam, Jan Johansson och Thomas Nilsson

 

Denna sida uppdaterades 2018-04-01